Oh! Happy Day!

説明:それぞれ朝昼夜の場面での小話×3


あなたの朝がつくる魔法  幸村 (後輩)

白昼の謀  佐伯 (同級生)

やわい夜   白石 (社会人)